http://tienganhhaiphong.sbl.vn/gioi-thieu

TOÀN LỘC LANGUAGE CENTER

  •   Trung tâm Ngoại Ngữ Toàn Lộc được thành lập vào năm 2015 tại trụ sở 409 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng.
  • Chúng tôi hi vọng sẽ trở thành một trung tâm giáo dục chuyên nghiệp, uy tín...
http://tienganhhaiphong.sbl.vn/gioi-thieu


  •   Mục tiêu của chúng tôi nhằm vươn tới một trung tâm xuất sắc về giáo dục và đào tạo ngoại ngữ tại Việt Nam.
  • Chúng tôi cung cấp các khóa học tiếng Anh thông dụng tới cá nhân người học


GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  •   Cung cấp các tiêu chuẩn học thuật cao nhất trong việc học ngoại ngữ tại Thành phố Hải Phòng nói riêng và tại Việt Nam
  • nói chung.
    (Xem thêm...)