TIẾNG ANH TIỂU HỌC (7-10 TUỔI)

Chương trình giảng dạy được biên soạn kỹ lưỡng dựa trên độ tuổi và khả năng của học viên

Giáo trình giảng dạy của chương trình Anh ngữ thiếu nhi là Giáo trình Supperkids của NXB Longman Pearson – một trong những NXB nổi tiếng trênThế giới. Cuốn giáo trình phát triển đầy đủ cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó chú trọng hơn kỹ năng nghe và nói.

 

Cấp độ

Số giờ học

Giáo Trình

Chứng nhận

Khung trình độ chung châu Âu

1A

48

Superkids 1

Cambridge English: Starters

 

A1-

1B

48

Superkids 1

A1-

2A

48

Superkids 2

A1-

2B

48

Superkids 2

Cambridge English: Movers

 

A1

3A

48

Superkids 3

A1

3B

48

Superkids 3

A1

4A

48

Superkids 4

A1+

4B

48

Superkids 4

Cambridge English: Flyers

 

A1+

5A

48

Superkids 5

A2-

5B

48

Superkids 5

Cambridge English: KET

 

A2-

6A

48

Superkids 6

A2-

6B

48

Superkids 6

A2

Ngữ pháp và từ vựng cũng được chú trọng nhằm giúp học viên biết cách sử dụng tiếng Anh một cách chuẩn xác thông qua các hoạt động bổ ích cùng các tình huống thực tiễn phù hợp với lứa tuổi áp dụng tại lớp.

 

Với phương pháp Anh ngữ ứng dụng thực hành, học viên sẽ thật sự yêu thích, tiến bộ và ứng dụng được tiếng Anh trong cuộc sống hàng ngày.

Comments