TIẾNG ANH THCS (11-16 TUỔI)

Phương pháp Anh ngữ ứng dụng thực hành được thiết kế đặt biệt phù hợp với lứa tuổi thiếu niên, nhằm mang lại cho học viên khả năng sử dụng ngôn ngữ cũng như những kỹ năng cần thiết để tự tin định hướng sự nghiệp, hiện thực hóa ước mơ tham dự các kỳ thi Quốc tế hay đi du học nước ngoài.

Giáo trình giảng dạy của chương trình Anh ngữ Thanh thiếu niên là Giáo trình Time Zones - một trong những ấn phẩm mới nhất được xuất bản vào tháng 1 năm 2016. Cuốn giáo trình phát triển đầy đủ cả 4 kỹ năng nghe, nói, đọc, viết, trong đó đặc biệt nâng cao hai kỹ năng nghe và nói.

 

Ngữ pháp và từ vựng cũng được chú trọng nhằm giúp học viên biết cách sử dụng tiếng Anh một cách chuẩn xác.

 

Cấp độ

Số giờ học

Giáo Trình

Chứng nhận

 

Khung trình độ chung châu Âu

1A

48

Time Zones 1

 

 

1B

48

Time Zones 1

 

 

1C

48

Time Zones 1

Cambridge English: Movers

A1-

2A

48

Time Zones 2

2b

48

Time Zones 2

A1

2C

48

Time Zones 2

Cambridge English: Flyers

A1+

3A

48

Time Zones 3

A2-

3B

48

Time Zones 3

Cambridge English: KET

A2

3C

48

Time Zones 3

4A

48

Time Zones 4

Cambridge English: PET, IELT 4-5, TOEFL iBT 57-86

 

 

B1-

4B

48

Time Zones 4

Cambridge English: PET, IELT 4-5, TOEFL iBT 57-86

 

 

B1

4C

48

Time Zones 4

Cambridge English: FCE, IELT 5.5-6, TOEFL iBT 87-98

 

B1+

 Trong suốt quá trình học tập, học viên sẽ được khuyến khích hoạt động nhóm , thường xuyên có các bài tập thuyết trình, tham gia xây dựng dự án cá nhân… điều này không chí giúp khả năng tiếng Anh của học viên được nâng cao mà sự tự tin, sáng tạo sẽ được cải thiện và phát triển.

Comments